سفارش تبلیغ
صبا

شرکت مهندسی تخصصی خیابانی

                       به شرکت مهندسی خیابانی خوش آمدید

                           با ما باشید یه معدن پول برسید

                          تلفن ما:4764754و4799409-0411

                                 همراه 09143087801                                                      ایمیل ما:compani_iran_2008@yahoo.co.nz

 

 


به مرکزآموزش کسب درامدازاینترنت درآذربایجان خوش آمئدید

                              فرم ثبت نام آموزش کسب درامدازاینترنت درآذربایجان

نامونام خانوادگی-------------------شماره شناسنامه------------متولد ----------------------صادره-----------------

ساکن---------------------------------تلفن ثابت---------------------------------------------------------------------------

مدارک لازم یک برگ فتوکپی شناسنامه -پوشه یک عدد-عکس 3*4دو قطعه -واریز وارائه فیش بانکی به

مبلغ 515000ریالبه شماره حساب 1500091100000060بانک سپه بنام( جعفرگل محمدزاده )

 

تلفن تماس :4764754-4799409-0411وهمراه 09143087801

ایمیل ما:company_iran_2008@yahoo.co.nz----ایمیل شرکت :kmrdmn@gmail.com

موافقت خود راجهت همکاری اعلام داشته متعهد میشوم که بر خلاف شئونات قوانین جاری کشور اقدامی دراین زمینه نداشته باشم            امضائ

توجه :لطفا قبل از شروع بکار ازکامپیوتر خود یک ایمیل بما ارسال کنید تا سیستم شما را ازنظر ویروس چک نمائیم.

 


دریای دانش وکارهای زیباوباران پول

 

  <a

  href="http://instant-dollars.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa">instant-dollars.com</a>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<a

href="http://www.getor-mails.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa">getor-mails.com</a>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<a href="http://www.wwsharer.com/index.php?ref=javan" target="_blank"><img src="http://www.wwsharer.com/banners/banner1.gif" border="0"></a>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============================================

<a href=http://diamonds-investments.com/?ref=kmrdmn>

The best internet investment<br>

Earn a XXX% daily profit!

</a>

------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 


دریای دانش وکارهای زیباوباران پول

                          http://10euro-mail.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

                           http://10-cash.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

                     http://www.expert-mails.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

 

                   http://www.emails-empire.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

 

                     http://www.sunflowersptr.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

 

                           http://rushnsuccess.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

                          http://moneyems.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

                         http://25dollarsmail.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa


شرکت مهندسی خیابانی درتبریز

                             http://www.wwsharer.com/index.php?ref=javan

                        http://aradiasgarden.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

 

                        http://offshoremails.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

                      http://www.tomoonmail.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

 

                      http://www.xrayemails.com/pages/index.php?refid=khiabaniusa

                     http://www.donkeymails.com/pages/index.php?refid=jafarkhiabani

                http://www.dragonsrage4cash.com/pages/index.php?refid=jafarkhiabani

                    http://www.no-minimum.com/pages/index.php?refid=jafa2202000i

                   http://www.worldwide-cash.net/pages/index.php?refid=jafarkhiabani

                              http://www.myfreeshares.com/index.php?ref=khiabani_j